Työnohjaukseen hakeutuminen

Hakeudu työnohjaukseen
    HUOM. Tietosi tulevat vain yhteyshenkilön tietoon. Tilastointia varten talletetaan tieto rovastikunnasta sekä tehtävästä. Kenenkään henkilötietoja ei tallenneta järjestelmään eivätkä ne tule kenenkään muun kuin alueellisen yhteyshenkilön ja työnohjaajan tietoon.
  • Ryhmätyönohjaus
    Yksilötyönohjaus
    Tiimityönohjaus

    Toive työnohjauksen kestosta ja määrästä. Kuinka monta kertaa toivot työnohjausta ja milloin sinun on mahdollista käydä työnohjauksessa. Kirjoita alle.
  • Työnohjaus on työtä ja tapahtuu työajalla, matkakulut tulevat työnantajan kustannettavaksi. Työnohjaus kirkon työnohjaajilla on pääsääntöisesti maksutonta, poikkeuksen tekevät eläkkeellä olevat työnohjaajat sekä Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojatyönohjaajat, silloin kun työnohjattava ei ole Tampereen seurakuntien työntekijä.