Työnohjaukseen hakeutuminen

Hakeudu työnohjaukseen
  HUOM. Tietosi tulevat vain yhteyshenkilön tietoon. Tilastointia varten talletetaan tieto rovastikunnasta sekä tehtävästä. Kenenkään henkilötietoja ei tallenneta järjestelmään eivätkä ne tule kenenkään muun kuin alueellisen yhteyshenkilön ja työnohjaajan tietoon.
  Järjestelmä on tarkoitettu vain työnohjaukseen hakeutumista varten. Koulutusohjaukset tai koulutuksiin liittyvissä ohjauksissa ole yhteydessä suoraan koulutuksen järjestäjään.

 • Ryhmätyönohjaus
  Yksilötyönohjaus (yksilötyönohjauksen tarve perustellaan alla olevassa kentässä)
  Tiimityönohjaus

 • Aluejako kartalla

 • Työnohjaus on työtä ja tapahtuu työajalla, matkakulut tulevat työnantajan kustannettavaksi. Työnohjaus kirkon työnohjaajilla on pääsääntöisesti maksutonta, poikkeuksen tekevät eläkkeellä olevat työnohjaajat sekä Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojatyönohjaajat, silloin kun työnohjattava ei ole Tampereen seurakuntien työntekijä.