Tuomiokapitulin päätöksiä 24.10.2018


Jämsän seurakunnan kirkkoherranvaalin vaaliehdotus
Jämsän seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat Ruoveden seurakunnan vt. kirkkoherra Juha Itkonen ja Jämsän seurakunnan vt. kirkkoherra Harri Niemelä. Tuomiokapituli haastatteli hakijat istunnossaan 24.10. ja päätti asettaa hakijat vaalisijoille seuraavasti: 1. vaalisijalle Juha Itkonen ja 2. vaalisijalle Harri Niemelä.
Jämsän seurakunnassa kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Kirkkoherranvaali järjestetään alkuvuodesta 2019.

Irtisanoutuminen
Rovasti Antti Lahtinen on irtisanoutunut Hollolan seurakunnan kirkkoherran virasta 1.4.2019 lukien.

Viranhoitomääräys
Pastori Tiina-Mari Mällinen määrättiin määräajaksi Messukylän seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.-31.12.2019.

Hiippakuntavaltuuston kokouksen peruuttaminen
Hiippakuntavaltuuston kokous 21.11.2018 peruutettiin. Alun perin kokoukseen piti tulla lausuntopyyntö hiippakuntavaltuuston lakkauttamisesta. Asia ei ole kuitenkaan edennyt oletetulla aikataululla vaan lausunnon antaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan.