Tuomiokapitulin päätöksiä 10.10.2018


Hiippakunnalliset kolehdit 2019
Vuonna 2019 Tampereen hiippakunnan seurakunnissa kerätään kaksi hiippakunnallista kolehtia:

  • su 2.6.2019 6. sunnuntai pääsiäisestä, Pyhän Hengen odotus
    Nuori Kirkko ry:lle Kirkko2025 nuorten tulevaisuuseminaarin järjestämiseen.
  • su 21.7.2019 Apostolien päivä, Herran palveluksessa
    Hiippakunnan nimikkolähettien Päivi ja Sakari Löytyn työn tukemiseen Namibian ev.lut. kirkon palveluksessa, Suomen Lähetysseuran kautta.

Viranhoitomääräykset
Pastori Miikka Anttila määrättiin määräajaksi Tuuloksen seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle 1.11.-31.12.2018.
Pastori Sari Salmi määrättiin Lopen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.11.2018 alkaen toistaiseksi.
Pastori Arja Etola määrättiin määräajaksi Salpausselän seurakunnan kappalaisen virkaan ajalle 1.10.-30.11.2018.
Pastori Riku Suokas määrättiin määräajaksi Lahden seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn pastorin virkaan ajalle 1.10.2018-31.3.2019.
Rovasti Timo Paukkala määrättiin Hollolan seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.12.-31.12.2018.

Hiippakuntasiirrot
Pastori Johanna Säynäjäkangas otettiin Tampereen hiippakunnan papistoon 1.11.2018 lukien.