Lääninrovasteja nimitettiin Tampereen hiippakunnassa


Tampereen tuomiokapituli antoi istunnossaan 15.8.2018 viranhoitomääräyksen Hämeenlinnan rovastikunnan lääninrovastin virkaan kirkkoherra Tapani Vanhaselle 1.10.2018 alkavaksi neljän vuoden määräajaksi. Hämeenlinnan rovastikunnan lääninrovastina kuluvan kauden toimineen Vanhasen nykyinen toimikausi päättyy 30.9.2018.

Tuomiokapituli piti tarkoituksenmukaisena nimittää Vanhanen edelleen Hämeenlinnan rovastikunnan lääninrovastiksi ottaen huomioon hänen useiden vuosien kokemuksensa tehtävästä sekä viranhoidon jatkuvuuteen liittyvät näkökohdat.

Tuomiokapituli nimitti kirkkoherra Mika Tapiolinnan määräajaksi Ruoveden rovastikunnan lääninrovastin virkaan ajalle 1.10.-31.12.2018. Kirkkoherra Pentti Leppänen on irtisanoutunut Ruoveden rovastikunnan lääninrovastin virasta 1.10.2018 lukien.

Tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti Ruoveden ja Sääksmäen rovastikunnat yhdistyvät vuoden 2019 alusta lukien Kangasalan rovastikunnaksi, jonka lääninrovastiksi on nimetty Kangasalan kirkkoherra Seppo Jarva ajalle 1.1.2019-31.12.2022. Seppo Jarvan toivomuksesta häntä ei nimitetty kuluvan vuoden aikana o.v.o Ruoveden lääninrovastin virkaan.17